โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวิชย์ เกียรติยรรยง (เพ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 16
อีเมล์ : peerawit8836@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ส.ค. 2563,11:37 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.69.198


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล