โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ดำรงเกียรติยศ (Jr.)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : jaruncaa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 หมู่ 4 ตำบลวบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563,15:03 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.217.90


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล