โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธณกฤษ จันทบุรี (โจ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 12
อีเมล์ : thanakitchanthauree@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียนใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 หมู่ 4 ต. สบเปิง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ส.ค. 2563,10:53 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.232.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล