โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล (ยุ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 9
อีเมล์ : txiajvaj@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมปลาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ร.ร.เชียงใหม่มัธยม 127 ม.4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ย. 2563,11:54 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.146.127


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล