โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์ (เชษฐ์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 13
อีเมล์ : chet030219@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 ม.4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.ย. 2563,07:21 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.146.127


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล