โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จารุนีย์ หน่อรัตน์ (หม่วย)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : Jaruneekatanon@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จ.นครสวรรค์

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ก.ย. 2563,10:42 น.   หมายเลขไอพี : 27.145.84.84


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล