โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร พากุดเรือ (ณี)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : naphat.pag@ mfu.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ย. 2563,21:05 น.   หมายเลขไอพี : 58.9.36.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล