โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สวาสดิ์ วงค์ตระกูล (วาส)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 8
อีเมล์ : sawartwong.may@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ย. 2563,08:05 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.92.88


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล