โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : หทัยทิพย์ วิริยะพัฒนวงศ์ (จอย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 22
อีเมล์ : lilaoshi0328@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : CAA School
ตำแหน่ง : Teacher
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 ม. 4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2563,16:33 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.220.250


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล