โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ พึ่งนา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 14
อีเมล์ : tanadon890@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียนใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 หมู่ 4 ต. สบเปิง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ย. 2563,14:40 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.234.30


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล