โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศุภรัตน์ เราเท่า (มีนา)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 31
อีเมล์ : meenasuparat@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 ม.4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.ย. 2563,22:01 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.238.205


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล