โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางกานต์หทัย ฤทธิไตรภพ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 14
อีเมล์ : kanhathai.lek19@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 127 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ย. 2563,10:25 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.239.186


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล