โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา กำธรพิทักษ์ (จิน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 31
อีเมล์ : nongjin_555@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2563,16:41 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.60.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล