โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี สายปันดิ (ออม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 30
อีเมล์ : Supawadee270739@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนไทรน้อย
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนไทรน้อย เลขที่127 หมู่ที่ 5 ถนนเทศบาล 8 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.ค. 2564,01:15 น.   หมายเลขไอพี : 49.49.216.138


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล