โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี สระทองเชื้อ (ธิดา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : phattarawadi@aims.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชั่น
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 195 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2564,20:00 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.251.127


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล