โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์ (หลิง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ปภาดาคลินิกกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2564,21:06 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.157.71


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล