โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พีระวัฒน์ วีระสมบัติ (เจฟ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : peerawat.v@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาแม่อาย1 และ แม่อาย2
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสถานี
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2564,21:17 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.82.173


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล