โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มณีรัตน์ ชื่นสุขเจริญกุล (โมซา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : mosa_chit@yahoo.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รพ.มิชชั่น
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 430 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม 10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2564,21:18 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.76.2


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล