โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธัญญารัตน์ เกียรติพยัค (แป้ง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : tanyakiat88@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : ด้านความสวยความงาม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ไทยและออสเตรเลีย

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2564,23:19 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.233.202


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล