โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภาณุมาศ ยิ่งโยชน์ (จอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : Njoy_2328@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.หางดง จ.เขียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2564,07:34 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.81.160


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล