โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส จีราภรณ์ อยู่แฮ (ดาว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : Htoohtoo07star@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พระคริสตธรรมสิโลอัม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและครูสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2564,11:46 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.168.175


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล