โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร ชิมตะครุ (แหวน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : hippie90.polo@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ช้อยส์มินิสโตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 143 หมู่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2564,13:26 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.164.58


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล