โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาคภูมิ ถมปัทม์ (เต้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 26
อีเมล์ : totea12@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : FedEx Express International(Thailand)
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2564,17:10 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.190.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล