โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
  ร่วมแดนสถาบัน


ร่วมแดนสถาบันเราเคยอยู่เรียงเคียงคู่
จิตใจอดสู่เมื่อเราจำพรากจากไกล
เคยรักเคยร่วมสุขสมฤทัย  จากไปดวงใจยังฝันละเมอ
ได้เรียนได้เล่นได้พบปะกันเช้าค่ำ
แต่กลับต้องพร่ำอำลาอาลัยอาวรณ์
เพียงหวังไมตรี  เปี่ยมล้นคำพร  ให้เธอจากจรไปดี
   จำลาจำร้าง  จำทนลาไกล  ด้วยจิตห่วงใยใฝ่ฝัน
ขอให้บทเพลงเป็นเครื่องเตือนกัน  ให้คลายโศกศัลย์  อาวรณ์
   จิตใจของเราหวังเพียงได้พบกันใหม่
เมื่อเราสดใสกับความสุขสันต์บั้นปลาย
ในสัมพันธ์นั้นจะไม่คอนคลาย ตราบตายยังคงไม่ลืม