โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
ประกาศผลการสอบวัดผลของนักเรียน
***ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565***


*** คำอธิบายการใช้งาน ***

            พิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก(ของนักเรียน) แล้ว กดปุ่มค้นหา                         ตัวอย่าง     1579100025371   (พิมพ์ติดกัน)


                                    กรุณาเลือกชั้นที่ต้องการดูผลการเรียนของนักเรียน
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                                                             
                    หากมีคำถามการใช้งาน ติดต่อ อ.พีรวิชย์  เกียรติยรรยง
                               Line : krupeerawit   โทร  0856228836