โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
***ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม***

*** คำอธิบายการใช้งาน ***

          พิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก(ของนักเรียน) แล้ว กดปุ่มค้นหา


                         ตัวอย่าง     1579100025371   (พิมพ์ติดกัน)

กรุณาเลือกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการดูผลการเรียนของนักเรียน   

ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (์New)


หากมีคำถามการใช้งาน ติดต่อ อ.พีรวิชย์  เกียรติยรรยง
       Line Id : krupeerawit   โทร : 0856228836