โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤต ประสานสอน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,10:03   อ่าน 247 ครั้ง