โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกาา 2566
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66