โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
127 หมู่ 4  ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ 0828811490
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่